Avís legal
93 2981055
esp / cat / por

Búsqueda

Tornar

 

TITULARITAT

CONOPTICA, S.L.

C/ Santa Eulalia, 242, 1º 1ª D
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telf: 932981055
Fax: 934318271
conoptica@conoptica.es

NIF: B-63195028

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35582, Foli 74,Fulla B-273064, Inscripció 1

Llicència Sanitària Prèvia de Funcionament d'Instal·lació de Productes Sanitaris: 5297-PS

 

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions d'aturada; li informem que www.conoptica.es facilita l'accés a la pàgina web de CONOPTICA, S.L., els seus serveis i continguts, consistents en el desenvolupament, producció i comercialització de lents de contacte, solucions per al seu manteniment i confort, accessoris, instrumental òptic, i cursos de formació relacionats amb l'activitat anterior. Així mateix, posem en el seu coneixement que CONOPTICA, S.L. respecta i observa les obligacions legals vigents.

L'accés a www.conoptica.es per part de qualsevol usuari d'Internet, implica l'acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular en el seu cas.

El present lloc ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis, o de tercers, ofertats per la CONOPTICA, S.L.

L'accés a determinats Continguts oferts a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, anteriorment a l'accés i/o utilització dels esmentats Continguts, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

 

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

1. ACCÉES GENERAL

www.conoptica.es és un Web d'accés lliure i gratuït pels usuaris d'Internet.

La utilització d'aquest Web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari del lloc, i l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la mateixa. Per això, CONOPTICA, S.L. recomana a l'Usuari llegir les condicions d'ús atentament cada vegada que accedeixi al Web.

CONOPTICA, S.L., no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

2. ACCÉS PARTICULAR

Per accedir a algun dels serveis i/o productes particulars del Web, com els apartats “ACCÉS CLIENTS” i “ZONA DE DESCÀRREGUES” disposarà d'un usuari i d'una clau les quals són personals i intransferibles i vostè es compromet a vetllar per la seva confidencialitat. Pot obtenir el seu nom d'usuari i la seva clau d'accés, de forma gratuïta, omplint el formulari de registre corresponent, en l'apartat “ACCÉS CLIENTS”.

Els procediments d'identificació i autenticació per a l'accés es podran modificar per CONOPTICA,S.L., per a la qual cosa seran comunicats convenientment.

CONOPTICA, S.L., no es fa responsable dels accessos indeguts a la part privada del Web mitjançant la utilització de les claus d'accés en nom de l'usuari. L'usuari es fa responsable del mal ús i accessos no autoritzats que poguessin fer tercers a través de l'usuari i la clau per accedir a la part privada del Web.

CONOPTICA, S.L., no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

Vostè es compromet a comunicar immediatament a CONOPTICA, S.L., qualsevol pèrdua, sostracció o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de l'usuari i la clau.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

“CONÓPTICA” i “BIAS” són marques registrades, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, per part de tercers sense prèvia autorització per escrit de CONOPTICA, S.L.

www.conoptica.es és un domini registrat per CONOPTICA, S.L.. Aquest domini no pot ser utilitzat, tret d'autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de CONOPTICA, S.L. de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CONOPTICA, S.L.

.La totalitat d'aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons,arxius de programa, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés a l'esmentat lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors intermediaris), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que aconsegueixi la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de CONOPTICA,S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l'esmentada informació.

 

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1. RESPONSABILITAT QUANT AL CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial, i no podran ser considerats com aconstitutius de relació professional de qualsevol índole amb l'usuari.
L'usuari ha de tenir en compte que tals materials poguessin no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se perCONOPTICA,S.L. sense avís previ. No es derivarà cap efecte vinculant de qualsevol informació que es proveeixi a través d'aquest lloc web.

CONOPTICA, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, en especial respecte a les característiques tècniques dels productes

CONOPTICA, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per CONOPTICA,S.L. o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual com la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)

Els enllaços introduïts en www.conoptica.essón de caràcter merament informatiu i, per tant, CONOPTICA, S.L. no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web. En conseqüència, CONOPTICA,S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT EN QUÈ AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRA PÀGINA

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc de CONOPTICA, S.L. s'haurà d'atenir a les següents estipulacions:

 • Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l'enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.
 • Només es podrà dirigir a l'inici.
 • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la mateixa adreça de CONOPTICA, S.L. i ha d'incloure completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, tret d'autorització expressa i per escrit de CONOPTICA, S.L., la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de CONOPTICA, S.L., incloure'l com a part del seu Web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Web.
 • No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de CONOPTICA, S.L..
 • Si volgués fer constar algun signe distintiu de CONOPTICA, S.L., com a marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit.
 • El Titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de CONOPTICA, S.L.
 • Es prohibeix, tret d'autorització expressa de CONOPTICA, S.L., donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de CONOPTICA, S.L., com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la recerca de llocs Webs realitzada a través de cercadors.

El CONOPTICA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de CONOPTICA, S.L. amb el titular d'aquesta pàgina web.

4. RESPONSABILITAT ASPECTES TÈCNICS

CONOPTICA, S.L. no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual com el mateix es trobi a tota hora operatiu i disponible.

CONOPTICA, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.

5. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi CONOPTICA, S.L. relativa a l'ús del lloc. A aquests efectes CONOPTICA,S.L. es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que CONOPTICA,S.L. pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

L'usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que CONOPTICA,S.L. posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Els qui accedeixen al lloc web han d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que poguessin subscriure's, i les normes generals d'ús del Web. Conforme a aquests s'abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

 • (a) Contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i en la resta de l'ordenació jurídica;
 • (b) Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • (c) Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • (d) Incorporen mensajes delictivos, violentos, pornográficos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • (e) Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
 • (f) Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
 • (g) Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • (h) Es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
 • (i) Violin els secrets empresarials de tercers;
 • (j) Siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones;
 • (k) Infringin la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • (l) Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;
 • (m) Provquen, poor sus características (tales como formato, extensión, etc.), dificultades en el normal funcionamiento del Servicio, o Incumplan los requisitos técnicos o especificaciones establecidas para el acceso al sitio Web.

 

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN

CONOPTICA, S.L. tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateralment, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigencia temporal de esta nota legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por CONOPTICA, S.L.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per CONOPTICA, S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.

 

Tornar

CONÒPTICA, S.L.

Cityparc - Edifici Viena, planta baixa
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

93 2981055 93 4318271

Comandes: pedidos@conoptica.es
Serveis Professionals: SSPP@conoptica.es
Cursos Conòptica: cursos@conoptica.es

Visita'ns a

Utilizamos cookies propias y de terceros para una mejor experiencia de navegación.

Al navegar en CONOPTICA acepta el uso que hacemos de las cookies. La no aceptación de cookies puede imposibilitar el funcionamiento de la Web. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Saber más

ACEPTO